Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

Macbook

Update Ngày 03/11/2017

03/11/2017

 

APPLE MACBOOK MÔ TẢ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Apple Macbook Air (MQD32) - 2017

13" / 128GB 20.500 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook (MQD42) - 2017

13" / 256GB 24.800 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook Air (MMGG2) - 2016

13" / 256GB 23.600 Nguyên Seal Act Không Đủ Tháng

Apple MacBook Pro - Silver (MPXR2) 2017

13.3" / 128GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro - Space Gray (MPXQ2) 2017

13.3" / 128GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro - Silver (MPXU2) 2017

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro - Space Gray (MPXT2) 2017

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Silver (MPXX2) 2017

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Space Gray (MPXV2) 2017

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Silver (MPTU2) 2017

15.4" / 256GB 53.700 Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Space Gray (MPTR2) 2017

15.4" / 256GB 50.100 Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Silver (MPTV2) 2017

15.4" / 512GB 58.100 Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Space Gray (MPTT2) 2017

15.4" / 512GB 56.500 Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro - Silver (MLUQ2) 2016

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Act Không Đủ Tháng

Apple MacBook Pro - Space Gray (MLL42) 2016

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Act Không Đủ Tháng

Apple MacBook Pro Touch Bar - Sliver (MLVP2) 2016

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Space Gray (MLH12) 2016

13.3" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Sliver (MLW72) 2016

15.4" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Space Gray (MLH32) 2016

15.4" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Sliver (MLW82) 2016

15.4" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple MacBook Pro Touch Bar - Space Gray (MLH42) 2016

15.4" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Rose Gold (MNYM2) 2017

12" / 256GB 30.700 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gold (MNYK2) 2017

12" / 256GB 31.600 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gray (MNYF2) 2017

12" / 256GB 30.700 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Silver (MNYH2) 2017

12" / 256GB 30.700 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Rose Gold (MNYN2) 2017

12" / 512GB 38.200 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gold (MNYL2) 2017

12" / 512GB 38.200 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gray (MNYG2) 2017

12" / 512GB 38.200 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Silver (MNYJ2) 2017

12" / 512GB 38.200 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Rose Gold (MMGL2) 2016

12" / 256GB 26.300 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gold (MLHE2) 2016

12" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gray (MLH72) 2016

12" / 256GB 26.300 Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Silver (MLHA) 2016

12" / 256GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Rose Gold (MMGM2) 2016

12" / 512GB 32.400 Nguyên Seal Act Không Đủ Tháng

Apple Macbook - Gold (MLHF2) 2016

12" / 512GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Gray (MLH82) 2016

12" / 512GB   Nguyên Seal Chưa Active

Apple Macbook - Silver (MLHC2) 2016

12" / 512GB   Nguyên Seal Chưa Active