Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

iPhone X(10)

Update Ngày 24/11/2017

24/11/2017

IPHONE X(10)        DUNG LƯỢNG             Xuất xứ           Tình trạng           Ghi chú
      64GB     256GB

iPhone X Gray  Edition

    27.500 (ZP)

28.200 (LL)

    31.500 (ZP)

32.200 (LL)

  Chưa Active Fullbox, nguyên seal

iPhone X Silver Edition

    27.700 (ZP)

    31.700 (ZP)

33.000 (LL)

  Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone X Gray  Edition       Active Online Fullbox, nguyên seal
iPhone X Silver Edition       Active Online Fullbox, nguyên seal