Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

iPhone Cũ

Update Ngày 03/11/2017

03/11/2017

IPHONE 7 (99%) DUNG LƯỢNG Xuất Xứ GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
iPhone 7 Red          
iPhone 7 Gold 10.500 11.900   LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Black 10.500 11.900   LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Rose 10.300     LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Silver       LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Jet Black       LL Hàng 99%, zin all

 

 

IPHONE 7 Plus (99%) DUNG LƯỢNG Xuất Xứ GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
iPhone 7 Plus Red        LL  Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Plus Gold 13.500 15.000   LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Plus Black 13.500 15.000   LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Plus Rose 13.200 14.900   LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Plus Silver 13.200     LL Hàng 99%, zin all
iPhone 7 Plus Jet Black        LL Hàng 99%, zin all

 

 

IPHONE 6s (99%) DUNG LƯỢNG Xuất Xứ GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
iPhone 6S  Gold       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6S Silver       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6S Gray       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6S Rose       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)

 

 

IPHONE 6S Plus (99%) DUNG LƯỢNG Xuất  Xứ GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
iPhone 6S  Plus Gold       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6S Plus Silver       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6S Plus Gray       LL   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6S Plus Rose    

 

LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)

 

 

IPHONE 6 (99%) DUNG LƯỢNG Xuất Xứ GHI CHÚ
16GB 64GB 128GB
iPhone 6 Gold   6.300   LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6 Silver       LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6 Gray       LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)

 

 

IPHONE 6 Plus (99%) DUNG LƯỢNG Xuất Xứ GHI CHÚ
16GB 64GB 128GB
iPhone 6 Plus Gold       LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6 Plus Silver       LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)
iPhone 6 Plus Gray       LL,J   Zin 99%, (Vỏ thay -300k)

 

 

IPHONE 5s (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB
iPhone 5s Gold       (Vỏ thay -200k)
iPhone 5s Silver   3.200(J)   (Vỏ thay -200k)
iPhone 5s Gray