Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

iPad Cũ

Update Ngày 20/11/2017

20/11/2017

iPad Pro 12.9 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB  
iPad Pro 12.9 4G Silver       Hàng 99%, vỏ zin
iPad Pro 12.9 4G Gold       Hàng 99%, vỏ zin
iPad Pro 12.9 4G Gray       Hàng 98%, vỏ zin

 

 

iPad Pro 9.7 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
iPad Pro 9.7 4G Silver        Hàng 99%, vỏ zin
iPad Pro 9.7 4G Gray        Hàng 99%, vỏ zin
iPad Pro 9.7 4G Gold        Hàng 99%, vỏ zin
iPad Pro 9.7 4G Rose        Hàng 99%, vỏ zin

 

 

iPad Gen 5 2017 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB
iPad Gen 5 2017 4G Gold      Hàng 99%, vỏ zin
iPad Gen 5 2017 4G Gray 8.100 10.100 Hàng 99%, vỏ zin
iPad Gen 5 2017 4G Silver     Hàng 99%, vỏ zin

 

 

iPad Air 2 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
iPad Air 2 4G Gold        Hàng 99%, vỏ zin
iPad Air 2 4G Gray 6.900 8.500   Hàng 99%, vỏ zin
iPad Air 2 4G Silver 7.100     Hàng 99%, vỏ zin

 

 

iPad Air Wifi + 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB
iPad Air 1 4G Silver (J) 4.800  Hàng zin 95%, 99% + 400k

 

 

iPad 4 4G (98%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB
iPad 4  4G 98% Gray    
iPad 4 4G 98% Silver    

 

 

iPad Mini 4 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 64GB
iPad Mini 4 4G Gold     Hàng 98%, vỏ zin
iPad Mini 4 4G Gray 7.800   Hàng 99%, vỏ zin
iPad Mini 4 4G Silver   8.800 Hàng 98%, vỏ zin

 

 

iPad Mini 3 4G Cũ (99%) DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB
iPad Mini 3 4G Gray 5.600 Hàng 99%, vỏ zin
iPad Mini 3 4G Silver 5.600 Hàng 99%, vỏ zin
iPad Mini 3 4G Gold 5.800 Hàng 99%, vỏ zin