Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

iPad

Update Ngày 20/11/2017

20/11/2017

iPad Pro 9.7 Wifi DUNG LƯỢNG XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
iPad Pro 9.7 Wifi Gold       LL Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 Wifi Rose 10.900      LL Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 Wifi Gray 10.900     LL Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 Wifi Silver       LL Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

iPad Pro 9.7 4G DUNG LƯỢNG XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
    32GB     128GB     256GB   
iPad Pro 9.7 4G Gold   14.200 (J)     Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 4G Rose         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 4G Gray   14.200 (LL,J)     Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 4G Silver   13.900(J)     Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 9.7 4G Gold         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G Rose         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G Gray         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G Silver         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy

 

iPad Pro 10.5 (2017) Wifi DUNG LƯỢNG XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
   64GB      256GB     512GB  
iPad Pro 10.5 (2017) Wifi Gold    16.900     Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 10.5 (2017) Wifi Rose         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 10.5 (2017) Wifi Gray         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 10.5 (2017) Wifi Silver         Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

iPad Pro 10.5 (2017) 4G DUNG LƯỢNG XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
64GB 256GB 512GB
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Gold 15.700 (J) 19.500(J) chưa act 22.400 (J)   Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Rose 15.700 (J) 19.500(J) chưa act  22.400 (J)   Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Gray 15.700 (J)/16.000 (Care 2019) 19.500(J) chưa act     Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Silver 15.700 (J)        Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Gold         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Rose         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Gray         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 10.5 (2017) 4G Silver         Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

 

 

iPad Pro 12.9 2017  4G DUNG LƯỢNG TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
64GB 128GB (2015) 256GB 512GB
iPad Pro 12.9 2017 4G Gold          Chưa Active  Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 12.9 2017 4G Gray          Chưa Active  Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 12.9 2017 4G Silver          Chưa Active  Fullbox, nguyên seal
iPad Pro 12.9 2017  4G Gold         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 12.9 2017  4G Gray         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 12.9 2017 4G Silver         Active Online Fullbox phụ kiện zin máy

 

 

iPad Gen 5 2017 Wifi DUNG LƯỢNG TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
32GB 128GB
iPad Gen 5 2017 Wifi Gold        Fullbox, nguyên seal
iPad Gen 5 2017 Wifi Rose        
iPad Gen 5 2017 Wifi Gray        Fullbox, nguyên seal
iPad Gen 5 2017 Wifi Silver        

 

 

iPad Gen 5 2017 4G DUNG LƯỢNG TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
32GB 128GB
iPad Gen 5 2017 4G Gold

10.100

   Chưa  Active  Fullbox, nguyên seal
iPad Gen 5 2017 4G Rose     Chưa  Active  Fullbox, nguyên seal
iPad Gen 5 2017 4G Gray      Chưa  Active  Fullbox, nguyên seal
iPad Gen 5 2017 4G Silver     Chưa  Active Fullbox, nguyên seal
iPad Gen 5 2017 4G Gold     Active Online Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 5 2017 4G Silver     Active Online Fullbox phụ kiện zin máy

 

 

iPad Air 2 Wifi + 4G DUNG LƯỢNG TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
16GB 32GB 128GB
iPad Air 2 Wifi + 4G Gold       Chưa  Active Fullbox, nguyên seal
iPad Air 2 Wifi + 4G Rose       Chưa  Active Fullbox, nguyên seal
iPad Air 2 Wifi + 4G Gray       Chưa  Active Fullbox, nguyên seal
iPad Air 2 Wifi + 4G Silver       Chưa  Active Fullbox, nguyên seal

 

 

 

 

iPad Mini 4 4G DUNG LƯỢNG TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
16GB 32GB 128GB
iPad Mini 4 4G Gold       Chưa  Active Fullbox, nguyên seal
iPad Mini 4 4G Rose          
iPad Mini 4 4G Gray          
iPad Mini 4 4G Silver