Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

Apple Watch

Update Ngày 20/11/2017

20/11/2017

 

Apple Watch Series 3 38mm Đơn giá Tình Trạng Ghi chú

APPLE WATCH 3 42MM SILVER ALUMINUM CASE (GPS) BLACK NIKE SPORT BAND - MQL32

9.000 Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 38mm Space Gray Aluminum Case (GPS) Black Sport Band - MQKV2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 38mm Gold Aluminum Case (GPS) Pink Sand Sport Band - MQKW2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 38mm Silver Aluminum Case (GPS) Black Nike Sport Band - MQKX2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 38mm Space Gray Aluminum Case (GPS) Black Nike Sport Band - MQKY2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

 

Apple Watch Series 3 42mm Đơn giá Tình Trạng Ghi chú

APPLE WATCH 3 42MM SPACE GRAY ALUMINUM CASE (GPS) BLACK NIKE SPORT BAND - MQL42

9.000 Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 42mm Space Gray Aluminum Case (GPS) Black Sport Band - MQKV2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 42mm Gold Aluminum Case (GPS) Pink Sand Sport Band - MQKW2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 42mm Silver Aluminum Case (GPS) Black Nike Sport Band - MQKX2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal

Apple Watch 3 42mm Space Gray Aluminum Case (GPS) Black Nike Sport Band - MQKY2

  Chưa Active Fullbox nguyên seal