Nam Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông

iPhone

Update Ngày 20/11/2017

20/11/2017

IPHONE 8 DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
64GB 256GB
iPhone 8 Gold

 

    Chưa Active,Active  Fullbox, nguyên seal
iPhone 8 Silver       Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 8 Gray       Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

IPHONE 8 Plus DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
64GB 256GB
iPhone 8 Plus Gold

 

 

  Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 8 Plus Silver       Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 8 Plus Gray

 

    Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

IPHONE 7 DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
32GB 128GB 256GB
iPhone 7 Red         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Gold CPO         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Black         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Rose

 

      Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Jet Black CPO          Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Silver CPO          Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

IPHONE 7 Plus DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
32GB 128GB 256GB      
iPhone 7 Plus Red  

 

    Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Plus Gold         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Plus Black         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Plus Rose
CPO
        Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Plus Silver         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 7 Plus Silver CPO         Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

IPHONE 6S NEW DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng Ghi Chú
16GB 32GB 64GB 128GB
iPhone 6S  Gold              
iPhone 6S  Silver              
iPhone 6S  Gray              
iPhone 6S  Rose           Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

IPHONE 6S Plus NEW DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
iPhone 6S  Plus Gold         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 6S  Plus Gold CPO         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 6S Plus Silver CPO     12.200 (B/A)    Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 6S Plus Gray CPO         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 6S Plus Rose         Chưa Active Fullbox, nguyên seal
iPhone 6S Plus Rose CPO     12.200 (B/A)   Chưa Active Fullbox, nguyên seal

 

 

IPHONE 6 Plus NEW DUNG LƯỢNG Xuất xứ Tình trạng GHI CHÚ
16GB 64GB
iPhone 6 Plus Gold CPO (Demo)       Nguyên seal, Chưa Active không có tai nghe